Nox nedir?

1. Latince, gece anlamına gelen kelimedir.
2. Roma mitinde gece tanrıcasıdır.
3. Bir tür bilgisayar oyunudur.

Son eklenenler